forum icon

Iskolaérettség

Iskolaérett-e a gyermekem?

A beiskolázás a legtöbb országban 5 és 7 éves kor között van. Az iskolaérettségnek van néhány olyan tipikus jele, melyek amellett szólnak, hogy a gyerekek lehetőleg csak hétéves korban kezdjék el az iskolát.
  • Az iskoláskorú gyerek testalkata megváltozik: karja és lába hosszabb, meg tudja érinteni bal kezének ujja hegyével jobb fülét és fordítva. Mellkasa és hasa között kirajzolódik a dereka, gyomra fölött a bordaszöglet már hegyesszögű, hasa szinte lapos. Fejének, törzsének és végtagjainak aránya a felnőttéhez közelít, melyet azonban csak a pubertáskori nagy változásokkal ér el.
  • Az első maradandó zápfog vagy metszőfog megjelenése jelzi, hogy a fogak zománca- mely a test legkeményebb anyaga- elkészült, és a fogképződés összességében is végéhez közeledik.
  • Az iskolás gyerek gondolkodása: a felébredő tudásvágy jelzi, hogy új erők állnak a gondolkodás rendelkezésére. Jellemző, hogy ebben a korban visszaszorul az utánzási kedv, ami korábban annak kifejeződése volt, hogy a gyerek túlnyomórészt csak utánzás révén volt képes "felfogni" valamit.
  • Szociális érettség: amikor egy gyermek képes arra, hogy beilleszkedjen egy osztály nagy közösségébe, szociális tekintetben elérte az iskolaérettséget. Ehhez hozzátartozik, hogy mások és saját érdeklődését a tanító segítségével összhangba tudja hozni. Fontos az a képesség is, hogy felszólításra "csupa fül" legyen, és kezét, lábát nyugodtan tudja tartani. Ilyenkor már nem csupán az utánzás a gyermek tevékenységeinek mozgatórugója, hanem az is, hogy figyel arra, amit a tanító mond. Így a gyerek akarata egyre jobban irányítható a felnőtt szavai által. Ösztönös, utánzáshoz kötődő aktivitása egyre csökken. A szociális érettség általában később alakul ki, mint az intellektuális, többnyire csak a második iskolaév végére alakul ki teljesen.
  • Ügyesség és nyelvi kifejezőkészség: Az iskolás gyermek többnyire már képes arra, hogy a történeteket egész mondatokban mesélje el. Minden hangzót ki tud ejteni, és tud énekelni. Választékosan ki tudja fejezni azt, amit mondani akar. Ami a testi ügyességet illeti, legtöbbjük egy kézzel fel tud dobni és el tud kapni egy labdát. Egyensúlyozni, egy lábon balra, jobbra, előre, hátra ugrálni, lábujjhegyen állni és járni is tudnak. Ujjaik egyre ügyesebbek lesznek: szalmacsillagot barkácsolnak, gyöngyöt fűznek. Ugyancsak el tudják végezni a háztartásban az egyszerűbb mindennapi teendőket: megterítik az asztalt, mosogatnak és törölgetnek, söpörnek és port törölnek. Önállóan levetkőznek és felöltöznek, kisebb gombokat is ki- és begombolnak, megkötik a cipőfűzőjüket. Ha a felsoroltak közül a gyermek valamelyikre nem képes, az még nem jelenti azt, hogy nem iskolaérett. Ha csak egy-egy területen mutatkozik elmaradás vagy fogyatékosság, az ne legyen akadálya annak, hogy a gyermeket lehetőleg a többiekkel egyidősen iskolázzák be.

Hazánkban törvény írja elő hat éves korban az általános iskolába való beiratkozás előfeltételeként az iskolaérettségi vizsgálatot. Ha a gyermek az orvosi vagy pszichológusi vizsgálaton első alkalommal nem bizonyult iskolaérettnek, a szülő ne sértődjön meg gyermeke helyett, mert egy évvel később kerül általános iskolába, jobb a szülőnek is és jobb a gyermeknek is. Egy év alatt ugyanis nagyfokú szellemi fejlődés következik be, sorsdöntően javíthatja az idejében beiratkozott gyermek eredményét, és előnyösen befolyásolja egész életét.

Iskolaérettségi teszt.
Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkal­mas­ságot jelenti, 5-7 év közé tehető. Az alábbi kérdések megvála­szolásával felmérheti gyerme­ke fizikai,pszichológia és szociális érettségét.
részletek (katt ide)

Iskolaérettségi feladatlapok ingyen.
Az itt összegyűjtött feladatlapok segítenek a szülőknek, hogy eldönthessék gyermekük iskolaérettségét.
részletek (katt ide)


Iskolaérettség.
A gyermek azonban csak akkor lehet iskolaérett, ha testileg és szellemileg, tehát biológiai és pszichológiai szempontból is életkorának megfelelően fejlett.
részletek (katt ide)

A gyerek nem iskolásként,
hanem hanem óvodásként kerül az iskolába.
Diagnosztikus mérés az első évfolyamon - részletek egy pódiumvitából.
részletek (katt ide)


GEKKO Képességfejlesztő Játszóház.
Sem pénzzel, sem szeretettel, sem szülői szigorral nem pótolható a négy alapvető funkcióterület fejlettsége, amelyek egy ember egész életét alapvetően meghatározzák.
Gyermekének boldogsága a képességeiben rejlik.
Ezeken a képességeken nyugszik, hogyan teljesít majd az iskolában, kialakul-e tanulási zavar, mennyi ideig köthető le a figyelme, milyen teljesítményt nyújt sportban, a munkahelyén, milyen kapcsolatot alakít ki a többi emberrel, milyen lesz a kézügyessége, mozgás-koordinációja.
Képességfejlesztő kurzusok újszülött kortól 14 éves korig.
részletek (katt ide)

Az iskolaérettség feltételei.
A szülőkben gyakorta felmerül a kérdés: csemetéjük vajon elég érette már az iskolához? Vajon hogyan fogja viselni az óvodához képest megváltozott körülményeket?
részletek (katt ide)

Az iskolaérettség kérdése.
A különböző országok pszichológusai nem teljesen értenek egyet abban, hogy mely tulajdonságokat kell az iskolaérettség feltételének tekinteni.
részletek (katt ide)

Egy kis intelligencia teszt!
A klasszikus és közismert beugratós kérdés továbbfejlesztett változata.
részletek (katt ide)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Küld el nekünk óvodás gyermeked fotóját és megjelentetjük! - képek itt