forum icon

Diszlexia, diszgráfia - olvasási zavar, írászavar I.

A diszlexiás gyermekek intelligenciájuk és ép kompenzáló képességük segítségével gyakran hosszú időn át elrejthetik nehézségeiket. A diszlexia nem egyfajta ún. divatbetegség, engedetlenség vagy valamilyen cinikus különcködés a gyermek részéről. Ez a részleges teljesítményzavar az agy egy részének késedelmes érése miatt jön létre, visszavezethető domináns örökletességre, -vagy oldaliság problémára, -vagy észlelési nehézségekre, -anatómiai károsodásra, -vagy anyagcserezavarra.
Mindkét agyfélteke képes észlelésre - tanulásra - emlékezésre - érzésre, és ezeket akár az agy többi részétől függetlenül is el tudja végezni. Léteznek azonban különbségek is a feldolgozás módjában. Emberenként különböző, hogy a két félteke közül melyik az, amelyik nagyobb részben határozza meg a gondolkodást és a magatartást.
A jobbkezesek 95%-ában, a balkezesek 70%-ában a nyelvi absztrakt feldolgozás készsége a bal féltekében van, 15%-nál pedig a beszédkontroll kétoldalas, vagyis nincs beszéddominancia egyik féltekében sem.
Amikor az agyi struktúrák kialakulása a terhesség alatti időszakban zavart szenved, vagy a genetikai kód másképpen alakul, eltérő szimmetria, vagy aszimmetria jön létre. A diszlexiások egy részének agya a jobb oldalon nagyobb. Egészen az iskolás korig a lateralitásban észlelhető csere még normális, számos gyermeknek azonban 12 éves koráig kell küzdenie az egyik oldali lateralitás kialakításáért.

A szülő észreveheti a következőket:
Az előnyben részesített kéz:
 • labdát egy kézzel elkapni és eldobni
 • melyik kezével vesz fel egy játékot?
 • melyik kezébe veszi a fogkefét, kalapácsot, ollót?
 • melyik kezével épít fel egy tornyot?
Az előnyben részesített láb:
 • egy labdát odarúgni és figyelni, hogy melyik lábával rúgja vissza
 • egy lábon ugráljon
 • melyik lábával lép először egy lépcsőre/székre?
Az előnyben részesített fül:
 • melyik füléhez emeli fel a telefonkagylót?
 • ha felváltva letakarjuk a fülét, a másikkal hallja-e a kiadott hangot?
Az előnyben részesített szem:
 • nézzen át egy lyukon, és figyeljék, hogy melyik szemét használja
Ha kételyei vannak ami a gyerekét illeti, minél előbb forduljon szakorvoshoz.
Tartós kétkezességnél a beszédközpontok sem specializálódnak egy beszédcentrummá, ami az iráshoz és az olvasáshoz volna szükséges. Minél kevésbé mutatkozik a gyermeknél kifejezett és határozott dominancia, annál világosabbak az éretlenség jelei. Minél erősebb az agy aszimmetrikus fejlődése, annál határozottabb az egyoldaliság, de nagyobb a teljesítőképesség is, ami azt jelenti, hogy az egyoldaliság nagyobb adottság, mint a kétoldaliság. A dominanciazavarban szenvedő gyermekeknél "bal irányúság" lép fel, amely mindenekelőtt a szavakon belül a szótagok és betűk felcserélésében nyilvánul meg. Játék vagy festés közben gyakran felfedezhető, hogy ezeknél a gyermekeknél a mozgásirány jobbról balra történik. Akusztikai téren megállapítható, hogy egy elhangzott hangsor (dallam) hangjait a diszlexiások visszafelé ismétlik meg.
A vizuális figyelem az észlelésnek központi jelensége. Az észlelés a tudással van kapcsolatban és az emlékezettel működik együtt. A gyermekek általában 7 évesek, amikor létrejön a jelek (betűk, számok) teljes éleslátása. A szemészeti vizsgálat gyakran túl elnagyolt, a beiskolázás idején csak szervi hibákra korlátozódik és rendszerint az éleslátást vizsgálja egyes szimbólumokkal. Az olvasás tanulása komplikáltabb észlelési feladat, pl.: megkülönböztetés sorozatszimbólumoknál, formaérzékelés és szinkronműködés a két szem esetében. Olvasásnál az ellenoldali szemmozgásoknak együtt kell működniök és egyidőben kell bal oldalról jobb oldal felé egyirányban haladniok. A diszlexiások általában egészen a felnőtté válásukig nagyobb sorközökkel, kontrasztosabb betűtípusokkal készült írásokra vannak utalva.
Tanulási nehézségeket az előzőekkel azonos formában auditív nehézségekkel küzdő gyermek túlérzékeny, visszafogott magatartású. Sokszor magányos és a tanítás után , vagy akusztikai okok is létrehozhatnak ( az auditív lehet központi, az akusztikai pedig perifériás hallászavar). Ezek a működési zavarok magukban foglalhatják egyebek között a nehézkesebb észlelést, a dobhártya hiányzó rugalmasságát, egyensúlyzavarokat, nehezített irányhallást, szavak pontatlan meghallását, a szövegre való koncentrálás zavarát pl. mellékzörejek esetén. Az auditívpihenőidőre van szüksége.
Szoros összefüggés van a motorika, az észlelés- egyensúly és a tanulási képesség között, egyik szolgálja a másikat. Mai mozgáshiányos világunkban mind gyakrabban kell a terápiában ugrálással - tánccal - hintázással - egyensúlyozással - labdajátékokkal az elmaradást pótolni.
Sok diszlexiás szenved egyúttal nyugtalanságtól is, cselekvési kényszerük túlmegy a normális határon.Nem tudják mozgékonyságukat leállítani, szünet nélkül beszélnek és mindig tesznek-vesznek. Könnyen eltéríthetők, nem figyelnek oda arra, amit mondanak nekik, rendezetlenek, mindent slamposan csinálnak és a legtöbbször nem is fejezik azt be. Ezzel szemben képesek arra, hogy órákon át erősen koncentrálva játsszanak. Éppúgy reagálnak, mint a többi gyermek, csak mindig erős túlzásokba esnek. Ezek a gyermekek impulzusaikat nem tudják sem irányítani, sem ellenőrizni. Ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők elképzelik, izgatottá válnak, mint egy egyéves gyermek. Hangulatuk nem megbízhatóan állandó. Az ilyen gyermekek egy részénél érési probléma (későn érés) is van. A pubertás kezdetével és az ezzel kapcsolatos anyagcsere-átalakulásokkal együtt jelentős megnyugvás lép fel. Ezek a gyermekek hosszabb ülőmunka után az iskolában, a házi feladat elkészítése alatt, vagy esetleg a televízió előtt erősen igénylik a mozgást, amit pl. sporttal elégíthetnek ki.
Mások szintén megnyugszanak, ha diszlexiás eredetű olvasási nehézségeik okáról felvilágosítást kapnak, és megértik, hogy megfelelő kezeléssel az olvasási nehézségek leküzdhetők, illetve szabályozhatók.


A gyermekeknek nehézségei vannak a betűkkel, valamint a másolásban és a finom motoros koordinációt igénylő tevékenységekben.

Diszlexia - olvasási zavar
Egyesek szerint:
-Rendellenességek, melyek következtében az egészséges gyermekek nehezen tanulják meg a nyomtatott szavak felismerését. Tünetei a betűk felcserélése vagy kihagyása.
-Vannak akik nyelvi fogyatékosságnak tartják, amelynek sajátosságai: a fonológiai kódolás zavara, fonológiai tagolás hiánya, a szókincs nem megfelelő gyarapodása, a szavak és a mondatok közti nyelvtani és mondattani különbségek felismerésének hiánya.
-Mások szerint emlékezetzavar, a nyelvi információk raktározásának és visszakeresésének zavara.
Általában az írás zavarával együtt jelentkezik.

Gyakori szó és betű cserék:
d helyett b
h helyett n
m helyett w
kép helyett pék
vas helyett sav

Diszgráfia - írászavar, írásképtelenség
Tünetei lehetnek: tükörírás, betűk felcserélése, egyes betűk vagy a szóvégek kihagyása, valamint helyesírási problémák.
Általában az olvasás zavarával együtt jelentkezik.

Első lépésben az orvos megvizsgálja a gyermeket, testi betegséget keresve.
Ezután verbális - nonverbális intelligencia tesztet végeznek, így értékelni lehet az olvasási, írási és számolási jártasságot.
Majd utolsó lépés a pszichológiai vizsgálat.

Kezelések:
-nagy adag vitamin adása, hatása nem igazolt
-ételadalék anyagok eltávolítása, hatása nem igazolt
-nyomelem készlet vizsgálata, hatása nem igazolt
-metilfenidat szedése javíthatják a figyelmet és a koncentrálást
-leginkább a gyermek egyéniségéhez igazított oktatás tud segíteni

1 megjegyzés:

 1. Szövegértelmezési, diszgráfiás, diszlexiás gyerekeknek ajánlom az alábbi szerzők gyakorlóit:
  Gergényiné Németh Erika - Dr. Szamosiné Nagy Sára,
  Szarvasné Tóth Bernadett (Krasznár, Flaccus, bookline )

  VálaszTörlés

Küld el nekünk óvodás gyermeked fotóját és megjelentetjük! - képek itt