forum icon

A leghatékonyabb ösztönzések óvodásoknak I.

Mottó:

„Mondd el – elfelejtem,
Magyarázd el – megértem,
Csináld velem – megtanulom”!
(Benjamin Franklin)

1. A kezdeményező készséget és az önálló tevékenységek kibontakozását ösztönözni példamutatással.
2. Rendszeresen ismételt tevékenységek segítségével jó szokások kialakítása.
3. Az életkornak megfelelő érzéki benyomások ösztönzése.
4. A napi, heti, havi és éves ritmusok kialakítása.
5. Túlnyomórészt nem szóbeli nevelési stílus, mivel ebben az életkorban az utánzásra való késztetés miatt a cselekvés sokkal többet mond a gyereknek, mint a sok intelem.
6. Rendszeresen biztosítani olyan időszakot, amikor teljes figyelmünkkel csak a gyerek felé fordulunk.
7. Kerülni a médiákat és a technikai játékokat.
8. A természettel való találkozást biztosítani.
9. Egyszerű játékok, melyek nagy teret engednek a fantáziának és amelyekből így mindig mást lehet létrehozni.
10. A lelki együttlét segít abban, hogy a tényleges találkozáskor gyorsan életre keljen a valódi kapcsolat is.


Ha elölről kezdhetném gyermekem nevelését

Ha elölről kezdhetném gyermekem nevelését,
mutatóujjammal inkább festenék, nem fenyegetnék.
A hibák helyett a jó hangulatra figyelnék.
Szemem nem az órát lesné, inkább őt keresné.
Nem akarnék mindent tudni, de tudnék jobban törődni.
Többet kirándulnék, s még több sárkányt eregetnék.
Nem játszanám a komolyat, s a játékot sem venném komolyan.
Még több réten bóklásznék, s ezernyi csillagot bámulnék
Kevesebbet ráncigálnám, inkább többször karomba zárnám.
Nagyobb engedékenység venné át a szigor helyét.
Az alap lenne az önbecsülés, arra épülne a nevelés.
Kevesebb szó esne a hatalom szeretetéről,
s több a szeretet hatalmáról.

Diane Loomans

Család, gyermeknevelés és tanulás aforizmák

Ahhoz, hogy a gyermek boldog, nyílt, bátor emberré nőjön fel, szüksége van környezetében bizonyos melegségre, amit nehezen kaphat meg másként, mint a szülői szeretet révén.
B. Russell

... a boldog anya valószínűleg jobb anya, mint a boldogtalan.
B. Russell

... az érdekes és igényes kérdéseket feltevő gyerek öröme lehet a szüleinek, a nevelése remek mulatság, beszélgetni vele élvezet, és idővel őbelőle lesz érdekes felnőtt.
P. Hauck

Mire nevelje a szülő gyermekét...? Röviden felelek: élni! Igen élni tudni, ez legyen az a mesterség, amire meg kell tanítanunk gyermekeinket.
Perlaky Lajos

Amikor gyereket nevelsz, gondolj az öregkorára.
J. Joubert

A gyermek egész erkölcsi nevelése a jó példára redukálódik. Éljetek helyesen, vagy legalább igyekezzetek helyesen élni, és amennyire sikerül ez, gyermekeiteket is annyira fogjátok jól nevelni.
L. N. Tolsztoj


Az édesanyával, még ha ingerült is, hárfahangon kell beszélni.
Perlaky Lajos

A gyereknek nagyszerű, ha a szülei nevelik fel, de a szülőknek is ugyanilyen jót tesz a gyereknevelés az éretté válás folyamatában.
P. Hauck

A szülők éveiről soha ne feledkezzünk meg; azért, hogy örüljünk fölötte, s azért, hogy aggódjunk miatta.
Kung Fu-Ce

Egy jó házasságban a felek mindenkor készek a tárgyalásra. Ugyanis még a legkacifántosabb dolgokat is meg lehet beszélni, aztán megegyezésre lehet jutni.
W. Hartin

... ami újra és újra romba dönti a házasságokat, az az, hogy a felek képtelenek megbirkózni a maguk és a másik haragjával.
D. Mace

A boldog párok tagjai folyamatosan és örömmel figyelnek egymásra.
C. Johnson

... a "nagyon jó" házasságok résztvevői megtanulták, hogy vélt vagy valós sérelmekből nem szabad ügyet csinálni.
W. Hartin

A legboldogabb párok közös életét egy álom ragyogja be.
C. Johnson

Keresed-e a családtagjaidban a pozitív tulajdonságokat, amikor találkozol velük?
G. Applegate

Aki tanít, az kétszeresen tanul.
J. Joubert

Sok időnek kell eltelni, hogy jól tudjuk, amit megtanultunk.
J. Joubert

Példa nélkül semmit nem lehet helyesen tanítani vagy tanulni.
L. J. M. Columella

Tanulni éppen olyan szép mint élni.
J. P. Jacobson

Akkor ismerünk valamit igazán, ha minden részletét ismerjük; és mert ezek száma szinte végtelen, ismereteink mindig felületesek és tökéletlenek.
La Rochefoucauld

... a helyes viselkedést - ritka véletleneket nem számítva - sohasem mozdítja elő a tudatlanság, s nem hátráltathatja a tudás.
B. Russel

Az emlékezőtehetség csökken, ha nem gyakorolják.
Cicero

Igen sok tudás szükséges hozzá, hogy ráeszméljünk, mennyire keveset tudunk.
D. D. Runes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Küld el nekünk óvodás gyermeked fotóját és megjelentetjük! - képek itt